Stora Enso PM12 i Borlänge, röklucka typ ORI 52/HT-S av syrafast stål.


Leverans av rökluckorna till Stora Enso skedde via Skanska Sverige AB. Kravet var att tillverka rökluckor till massafabriken av syrafast stål. På bilderna ser ni vy över taket med rökluckor av typen ORI 52 HT.


Galleri