Väggluckor Lill-Skansen - Stockholm


På Lill-Skansen hjälpte vi Fristad Bygg med att styra de arkitektoniskt triangulära och polygonforamde rökluckorna. Rökluckorna sitter på kortsidorna i byggnaden och är på insida målade för att passa in i miljön.(Rökluckor markerat i rött)


Galleri