Trapphus - Sigtuna


I Sigtuna har vi i 72 st trappuppgångar bytt ut gamla nedåtfallande luckor mot nya uppåtgående rökluckor. Kunden passade samtidigt på att släppa in dagsljuset genom att använda takljuskupoler (ORI 01/M).

Kort beskrivning av jobbet:

• Demontage av gammal takhuv
• Demontage av gammal lucka i undertaket (i schaktet)
• Montage av ny röklucka på befintlig sarg
• Puts och målning av befintligt schakt
• Nytillverkning och montage av nya täckplåtar
• Montage av öppningsanordning (brandöppning samt dagligventilation)
• Inkoppling av el
• Driftsättning av rökluckor


Galleri