Victoria Tower - Kista


Victoria Tower är förutom till sitt rent estetiska unik på andra sätt. I Victoria Tower har man valt att evakuera via hissarna. Som komplement till  hissarna finns endast ett trapphus. Till detta projekt har vi levererat röklucka typ ORI 21 med elmotorstyrning samt styyrcentral.


Galleri