Öppningsutrustning - styrcentraler


Vi tillverkar och saluför styrcentraler för dina behov. Våra egna kundanpassade styrcentraler är uppdelade i typ A, B och C - alla med inbyggd batteribackup Vi har även styrcentraler från D+H.

Typ A: Utlösningscentral för anläggning innehållande rökluckor med hållmagnet eller permanentmagnet. Nu även central utan
Typ B: Styrcentral för anläggning med enbart elmotoröppnare
Typ C: Styr- och reglercentral för anläggning innehållande både
elmotorer och håll- eller permanentmagneter.

Typ RCI: Styrcentral där extern strömförsörjning finns, t ex hallar.

Vi saluför även icke elektronisk öppningsutrustning (om än ej så vanligt numera). Gasfjädern aktiveras då genom vajer - automatisering fås genom smältsäkring.

För mer info klicka här


Galleri