Röklucka för tak typ ORI 41


Tekniska data: Brandventilator typ ORI 41

  • Pulpetformad röklucka: Locket av kanalskiva i PC, tjocklek 25 mm. Ljustransmission 60%.
  • Sargar: Isolerade sargar av stålplåt, sarghöjd 800,820 oc 860 mm
  • Tillbehör: Inbrottsgaller, elmotoröppnare, kontakter för indikering
  • Storlekar: Standard (se broschyr)

Obs! Vi utför även montage.

För mer info klicka här


Galleri