Byte av rökluckor


Många rökluckor är uttjänta - vi hjälper dig att ha säkerheten på din sida!

Dags att byta? I många äldre fastigheter finns uttjänta rökluckor. Ofta sitter dessa i toppen av trapphuset i form av en nedåtfallande lucka med ett schakt ovan som leder ut rök genom ett ventilationsschakt. Allt som oftast när vi är ute hos kunder så ser vi att dessa luckor rostat fast och uppfyller därmed inte vad de är ämnade för.

Funktion och säkerhet är viktiga begrepp vid planering av brandskyddet. Brand- och rökevakueringssystemet skall tjäna till att ovanför golvnivå dels skapa en rökfri zon dels evakuera de vid brand uppkomna rökgaserna. Detta hjälper människor att utrymma den brinnande byggnaden.

För mer info klicka här