Kupolservice


Trasiga kupoler? Erfarenheten visar att många fastigheter har gamla kupoler på sina tak och innergårdar som efter många år blivit slitna, skadade eller behöver uppfräschning. 

Med en ca 40 –årig erfarenhet från tillverkning , leverans och montage av rökluckor och takljuskupoler, har vi på Inflexor en gedigen kunskap om service och skötsel av dessa.

Ta kontakt med oss för snabb översyn av dina kupoler och förslag om erforderligt underhåll eller förbättring. Vårt uppdrag kan handla om allt från en enkel kontroll till reparation, renovering, byte av kupoler. Ser vi i samband med våra kontroller att andra åtgärder behöver utföras på taken så rapporterar vi givetvis om detta och kan då även utföra dessa reparationer. I de fall att ev. schakt under en kupol behöver fräschas upp med exempelvis putsning eller målning så löser vi även den typen av arbeten.