Röklucka för tak typ ORI 21/M (trästomme)


Tekniska data: Brandventilator typ ORI 21/M

Plant lock: Plåtbeklädd med trästomme. Kan vid beställning fås med locket lätt åsformat (används oftast när luckan monteras absolut vågrätt)

Sargar: Isolerade samt oisolerade träsargar, sarghöjd ca 200 – 900 mm

Tillbehör: Inbrottsgaller, elmotoröppnare, kontakter för indikering

Storlekar: Standard (se broschyr) samt måttbeställd

Obs! Vi utför även montage.

För mer info klicka här


Galleri