Röklucka för tak typ ORI 23/T (stålstomme)


Tekniska data: Brandventilator typ ORI 23/T

Plant lock: Plåtbeklädd med stomme av stålplåt. Kan vid beställning fås med locket lätt åsformat (används oftast när luckan monteras absolut vågrätt)

Sargar: Isolerade sargar av stålplåt, sarghöjd ca 300 – 900 mm

Tillbehör: Inbrottsgaller, elmotoröppnare, kontakter för indikering

Storlekar: Standard (se broschyr) samt måttbeställd

Obs! Vi utför även montage.

För mer info klicka här


Galleri