Röklucka typ ORI 31


Tekniska data: Brandventilator typ ORI 31

Pulpetformad röklucka: Plåtbeklädd med stomme av stålplåt.

Sargar: Isolerade sargar av stålplåt, sarghöjd 800,820 oc 860 mm

Tillbehör: Inbrottsgaller, elmotoröppnare, kontakter för indikering

Storlekar: Standard (se broschyr)

Obs! Vi utför även montage.

För mer info klicka här


Galleri