Inflexor rökluckor - generell info


Inflexor erbjuder ett mycket brett sortiment av brandventilatorer och rökluckor. Funktion och säkerhet är viktiga begrepp vid planering av brandskyddet.

 Brand och rökevakueringssystemet skall tjäna till att ovanför golvnivå dels skapa en rökfri zon och dels evakuera de vid brand uppkomna rökgaserna. Detta hjälper människor att utrymma den brinnande byggnaden. En effektiv rökevakuering hjälper släcknings- och räddningsmanskapet att få bättre sikt och minimerar även brandrisken, minskar brandskador samt minskar också möjligheten för att branden skall starta på nytt.

 Vid en brand är rökgaserna en mycket större risk för människan än själva lågorna! Räddningstjänsten får en säkrare arbetsmiljö då rökluckorna släpper ut den farliga röken och underlättar vid brandbekämpningen.

Inflexor erbjuder flexibla och ekonomiska lösningar för större fastigheter och industrier. Vi Luckorna finns tillgängliga i många olika storlekar,former och lockvarianter för att kunna möta kundernas alla krav och önskemål. Se de olika produkterna på vår hemsida. Om du inte hittar exakt vad du söker kontakta oss så hjälper vi dig. urer..

Inflexors rökluckor erbjuds som CE-märkta, vilket innebär att de är testade och godkända enligt gällande EU-standard och har tillverkats enligt en noggrann process. Allt som en säkerhet för våra kunder när det gäller kvalitet!

I den nya standarden för rökevakuering EN 12101 (System och komponenter för rök- och brandgaser) redovisas syftet för rökevakuering.

För mer info klicka härGalleri